Η εταιρία ασχολείται με προκατασκευασμένα κτίρια - σπίτια και εξιδεικεύεται στις σύμμεικτες κατασκευές.
  Βασικό αντικείμενο είναι η χρήση χαλύβδινου σκελετού σε κτηριακά έργα, αξιοποιόντας τις δυνατότητες και την ποιότητα του συστήματος δόμησης του Αxonhomes.

  • Η ταχύτητα κατασκευής,
  • Ο υψηλός βαθμός αντοχής σε  καταπονήσεις (σεισμός),
  • Η ευεληξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό,
  • Η μεγάλη διάρκεια ζωής
   ...είναι μερικά από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον τρόπο δόμησης γι' αυτό και κυριαρχεί  σε όλο το κόσμο.